Par Amour cover

Kimbé Paroles

Milca

Album Par Amour

Paroles de Kimbé

Milca , Kimbé :

Sé pa konsa nou té yé
Sé pa pou sa nou té swété
nou té gin anpil
volonté mè …
la vie-a-fè nou changé
twop hypocrisie , jalousie
empil excès aussi
sa nou té yé , li toujou la
byen kaché au fond

tchimbé , kimbé
tchimbé fô , kimbé , tchimbé ohh ohhhh (x2)

Fôw tchimbé fô ,mèm lè pa envie
abandonné , sé sa ki nan l'esprit
nou kon'n fè effô, pou la mô
pa monté sou la vie
mèm si dè fwa, nou ta vlé
baissé les bras , lè ou fô ohh ohh

tchimbé , kimbé
tchimbé fô , kimbé , tchimbé ohh ohhhh (x2)

Ou met lévé dé bra'w nan ciel
malgré tout sa cap ba'w soucis
nou pa ka empéché'w souffri
sé konsa sé chimin la vie

paskè nou pé pa tchimbé , non nou pé pa
nou ko'n baissé les bras (quoiqu'on en dise)
nou ko'n baissé les bras
nou semblé vous é mwen
é mèm si nou pé pa tanpis
non nou pé pa ,nou toujou gain la foi (quoiqu'on en dise)
si nou pa rinmin nou tanpis
nou gain temps viv' konsa

fô'w tchimbé fô ohhhhhhhh ohhhhhh
é mèm si sa difficil ou fô ,
fô'w tchimbé fô ohhhhhhhhh ohhhh

paskè nou pé pa tchimbé , non nou pé pa
nou ko'n baissé les bras (quoiqu'on en dise)
nou rinmin nou en vérité , nou semblé vous é mwen
nou semblé vous é mwen
é mèm si nou pé pa tanpis
non nou pé pa ,nou toujou gain la foi (quoiqu'on en dise)
si nou pa rinmin nou tanpis
nou gain temps viv' konsa

tchimbé , kimbé
tchimbé fô , kimbé , tchimbé ohh ohhhh (x2)

(Merci à KlynaMwana .97 pour cettes paroles)