Other cover

El Harba Wine Paroles

Khaled

Album Other

Paroles de El Harba Wine

ya leili eee....

يا ليلي اييييه...


rahet hlawet ezzman

راحت حلاوة الزمان

rah l'khir ou rah eshain

راح الخير و راح الشين

l'baraka daret jenhan taret aallat

البركه دارت جنحان.. طارت... علّت

hatta men galb l'insan

حتى من قلب الانسان

t'hawwel ou rjaa kotran

تحوّل و رجع قطران


duniya pe aise din

aaj kal aye hai

sachai aur pyar dilo se udh gaye hai

acche dil walo ke bhi dil

dil kale ho gaye hai

sab raste bhi band ho rahe haiaaah dunyat shtan

اااه دنية الشيطان

maa-shakel ou ahzan

مشاكل و احزان

hai kahan jawabeddenya rahet khlas

الدنيا راحت خلاص

ma ken men fiha la bas

ما كان من فيها لا باس

ki l'mra ki t'harras

كي المراه كي تهرس

la men hou aandou meqyas

لا من هو عنده مقياسjis ghar mein sona tha

wo ghar ab khali hai

jis dil main the jawab

wo dil an na rahenwine el harba wine

وين الهربه وين

wine el harbe wine

وين الهربه وين

wine el harba wine

وين الهربه وين

gouli gouli ya meskin

قول لي قول لي يا مسكين

wine el harba wine

وين الهربه وين

wine el harbe wine

وين الهربه وين

wine el harba wine

وين الهربه وين

gouli gouli ya meskin

قول لي قول لي يا مسكين

eh ah bkit

ايه اه بكيت

eh ah shkit

ايه اه شكيت

eh ah bkit

ايه اه بكيت

eh ah shkit

ايه اه شكيت

eh ah bkit

ايه اه بكيت

eh ah shkit

ايه اه شكيت

eh ah bkit

ايه اه بكيت

eh ah shkit

ايه اه شكيتlaaaa la la la la la laaa... haaaaaa...

لااااااا لا لا لا لا لا لااااا.... هااااااma bqa fil'denya amal

ما بقى في الدنيا آمال

ghir l'hadra-aa ou l'hoqdane

غير الهدره و الحقدان

eshoujaa yrjaa jaban aish tshoof

الشجاع يرجع جبان عيش تشوفma tesmaa ghir kan ou kan

ما تسمع غير كان و كان

yqatou fi lham l'insan

يقطعوا في لحم الانسان

yshrboo fi dam l'khwan

يشربوا في دم الاخوان

la hia la khoof

لا حيا لا خوفiss dill mein aas nahin hai

sirf jecte marte hai

kisi ko sharm ko koi pata na hai

logo ki baate sun sun ke

ik diye ka lahoo peete hai

aur sharm hamari rotihaiaaah dunyat shtan

اااه دنية الشيطان

ya maa-shakel ou ahzan

يا مشاكل و احزان

koi samajh jaeerrajel rah t'harras

الراجل راح تهرس

ou l'glil fi'tteen enghrs

و القليل في الطين انغرس

baqee ghir mashee ou yenaas

باقي غير ماشي و ينعس

ou l'waqt rah tkarbas

و الوقت راه تكربسsaamneankhon ke mere

yeh dunya tooti hai

bachane wale ankhen

bandh kar ke baithe haiel harba wine

الهربه وين

el harbe wine

الهربه وين

wine el harba wine

وين الهربه وين

gouli gouli ya meskin

قول لي قول لي يا مسكين

el harba wine

الهربه وين

wine wine wine wine

وين وين وين وين

el harbe wine

الهربه وين

gouli gouli ya meskin

قول لي قول لي يا مسكين

eh ah eh ah eh ah eh ah

eh ah eh ah eh ah eh ah

eh-reg-eh (ea ah) eh-reg-eh (ea ah)

eh-reg-eh (ea ah) eh-reg-eh (ea ah)haaaaaa.....

هااااا...

haaaaaa ra ra rahoo....

هاااااا را را راهوو...

ah ya lalali ya lalali ya lalal ya lalal....

اه يا لالالي يا لالالي يا لالال يا لالال....