Spindelsinn cover

Trollferd Paroles

Kari Rueslåtten

Album Spindelsinn

Paroles de Trollferd

[Troll journey]

Hun lofter sitt blikk mot manen rund
Trollferd gjennom skogen
Alle de venter i innerste lund
Trollferd gjennom skogen

Kom, ta i ring - og dansen vil ga hele natten

Latter og leven, balet blir tent
Trollferd gjennom skogen
Det bruser i tr?rne, det ventes spent
Trollferd gjennom skogen

Kom, ta i ring - og dansen vil ga hele natten

Hun gar imot dem pa naken fot
Trollferd gjennom skogen
Hun vet at i natt teller hennes mot
Trollferd gjennom skogen

Kom, ta i ring - og dansen vil ga hele natten

Stunden n?rmer seg, hun er klar
Trollferd gjennom skogen
Vinden stilner i alle far Fra alle kanter synges det na
Trollferd gjennom skogen

Kom, ta i ring - og dansen vil ga hele natten

[ENGLISH]
She lifts her view to the moon round
Troll journey through the woods
Gathered they wait in innermost grove
Troll journey through the woods

Come, join the ring - and the dancing shall last the whole night

Laughter and liveliness, the bonfire is lit
Troll journey through the woods
There's rustling in the trees, and excited awaitening
Troll journey through the woods

Come, join the ring - and the dancing shall last the whole night

She walks toward them on naked foot
Troll journey through the woods
She knows that she must be brave tonight
Troll journey through the woods

Come, join the ring - and the dancing shall last the whole night

The moment approaches, she is ready
Troll journey through the woods
The wind dies down on every field
Troll journey through the woods

Trap me and free me, let the dancing commence
Troll journey through the woods
From all directions the singing comes
Troll journey through the woods

Come, join the ring - and the dancing shall last the whole night