Spindelsinn cover

Hor Min Sang Paroles

Kari Rueslåtten

Album Spindelsinn

Paroles de Hor Min Sang

[Hear my song]

Naken under manelyset
forte jeg min fot ut i dans
Oyne sorte som av kull
Fulgte mine steg fra skogens rand

Hor min sang over salten hav - fra evig tid
Over fjell og gjennom dyp skog - inn i drom
Jeg kan se deg sove na - min kj?re
Alle vinder gi meg liv og hor min sang

Stille strekker seg hender
ut av morket og stryker ved mitt har
"Kom barn, la oss ga lenger inn i skogen
Legg ditt hode ned, sa skal du se ham igjen for dagen gryr"

Hor min sang over salten hav - fra evig tid
Over fjell og gjennom dyp skog - inn i drom
Jeg kan se deg sove na - min kj?re
Alle vinder gi meg liv og hor min sang

Jeg vil hviske ditt navn
Jeg vil leve uten savn
Jeg vil fylles av liv i all tid
Followed my steps from the forest's edge

Hear my song across salty seas - from infinite time
Over mountains and through deep woods - into dreams
I can see you sleep now - my dear
All winds, give me life and hear my song

Silently hands stretch themselves
out of darkness and caress my hair
"Come child, let us go further into the woods
Rest your head, and you shall see him again ere break of day"

Hear my song across salty seas - from infinite time
Over mountains and through deep woods - into dreams
I can see you sleep now - my dear
All winds, give me life and hear my song

I want to whisper your name
I want to live without want
I want to be filled with life forever