Paroles de Sa Ki Ta La

Mwen dakô
ba sèrvolan fil pou i pé monté
Séré dèyè nuaj
Joué zwèl épi lalin
Dansé anlè zétwal é
Volé volé….é han
Mè lé ou doubout
douvan mwen
Lé ou ka maché bô mwen
Souplé jennen'w tibwen
Jennen'w tibwen
Asi manniè an gadé ou
Mwen ka vwè
ou byen jennen
Ho o o
Ki sa ou ké di mwenRefrain
SA KI TA LA
Ou pé pa di mwen sé pa sa
Ha Ah Aah….

SA KI TA LA
Ou pé pa di mwen sé pa sa Ha Ah Ah…

SA KI TA LA
Ou pé pa di mwen sé pa sa
Ha Ah Ah….

Woye
Sé pa zafè rankontré
Sé pa zafè frékanté
Han yo kolè
Mé lé soley ja ka kléré
Pa ajouté chaltouné
Han yo kolè

Sé pa lapenn chèché ban mwen
Esplikasyon pou an padon
Mwen ja konnèt
Démenmaten plateau d