Rarities, B-Sides And Other Stuff 2 cover

Homeless Paroles

Sarah McLachlan

Album Rarities, B-Sides And Other Stuff 2

Paroles de Homeless

(Joseph Shabalala/Paul Simon)

Emaweni webaba
Silale maweni
Webaba silale maweni
Webaba silale maweni
Webaba silale maweni
Webaba silale maweni

Webaba silale maweni
Webaba silale maweni
Webaba silale maweni
Webaba silale maweni
Webaba silale maweni

Homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake
Homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake
We are homeless, we are homeless
The moonlight sleeping on a midnight lake
And we are homeless, homeless, homeless
The moonlight sleeping on a midnight lake

Zio yami, zio yami, nhliziyo yami
Nhliziyo yami amakhaza asengi bulele Zio yami, nhliziyo yami
Nhliziyo yami, nhliziyo yami

Too loo loo, too loo loo
Too loo loo loo loo loo loo loo loo loo
Too loo loo, too loo loo
Too loo loo loo loo loo loo loo loo loo

Strong wind destroy our home
Many dead, tonight it could be you
Strong wind, strong wind
Many dead, tonight it could be you

And we are homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake
Homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake
Homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake

Somebody say ih hih ih hih ih
Somebody sing hello, hello, hello
Somebody say ih hih ih hih ih
Somebody cry why, why, why?
Somebody say ih hih ih hih ih
Somebody sing hello, hello, hello
Somebody say ih hih ih hih ih
Somebody cry why, why, why?
Somebody say ih hih ih hih ih

Yitho omanqoba (ih hih ih hih ih) yitho omanqoba
Esanqoba lonke ilizwe
(ih hih ih hih ih) Yitho omanqoba (ih hih ih hih ih)
Esanqoba phakathi e England
Yitho omanqoba
Esanqoba phakathi e London
Yitho omanqoba
Esanqoba phakathi e England

Somebody say ih hih ih hih ih
Somebody sing hello, hello, hello
Somebody say ih hih ih hih ih
Somebody cry why, why, why?
Somebody say ih hih ih hih ih
Somebody sing hello, hello, hello
Somebody say ih hih ih hih ih
Somebody cry why, why, why?

Kuluman
Kulumani, Kulumani sizwe
Singenze njani
Baya jabula abasi thanda yo
Ho