Stääne cover

Stääne Paroles

Klüngelköpp

Album Stääne

Paroles de Stääne

Die janze Wellt, han ich jesinn
Ich wullt nur weg, woanders hin
Ich wor jung, hat winnich Jeld
Ich wullt wohin, wo et mir jefällt

Aanjekumme, dat bin ich nie
Woss miestens nit, wat mich su drief
Doch ming Sehnsuch, wo näher dran
Ich jläuv ich fang vun vürre aan

Wenn am Himmel die Stääne danze
Un dr Dom sing Jlocke spillt
Jo dann weiß ich dat ich doheim bin
Jo doheim bin heh am Ring
Wenn am Himmel die Stääne danze
Un dr Dom sing Jlocke spillt
Jo dann weiß ich dat ich doheim bin
Jo doheim bin heh am Ring

Ussjewandert un weg jetrocke
Minsche jon un Minsche kumme
E Stöck vum Hätz blieht für immer heh
Doch dat merkste ez pöh a pöh

Aanjekumme bis do ech dann
Wenn ding Hätz is ohne Jram Un dr Dom sing Jlocke spillt
Jo dann weiß ich dat ich doheim bin
Jo doheim bin heh am Ring
Wenn am Himmel die Stääne danze
Un dr Dom sing Jlocke spillt
Jo dann weiß ich dat ich doheim bin
Jo doheim bin heh am Ring