Other cover

'Se Dam' Bonjou Paroles

Kassav'

Album Other

Paroles de 'Se Dam' Bonjou

Ki saw vlé fè mwen konpren La?
Ki saw vlé fè mwen konpren La?
Ou soti law soti, pa avèti
Mè isi a sé difé ou byen mélé
Siw konpwan sé kon sa ou mal tonbé
pa fè parizyen mwen ké dématé jé aw an lèw
'Se Dam' Bonjou, sa ka fèt? nou la!
la ban' a pipo en ti kaye la
'Se Dam' Bonjou, sa ka fèt? nou la!
la ban' a pipo en ti kaye la
E bé, mi yo é bé
E bé, mi yo é bé
'Se Dam' Bonjou, sa ka fèt? nou la!
la ban' a pipo en ti kaye la
'Se Dam' Bonjou, sa ka fèt? nou la!
la ban' a pipo en ti kaye la
la ban' a pipo, la ban' a pipo
Ka jwé domino o o...
Ay ay ay ay
I pati...
Ou ka konpwan vit', mé fo èsplikéw sa lontan
Ca n'va pa? mé ca n'va pa!
Ou ka konpwan vit', mé fo èsplikéw sa lontan
Ca n'va pa? mé ca n'va pa!
Domino, ay domino
Faut pas déconner non!!! A sou tab' la nou ké wè
Nou ké fèw konpwan sa
Jis kon't Jis kon't
Nou ké fèw konpwan sa
Jis kon't Jis kon't
Nou ké fèw konpwan sa
Jis kon't Jis kon't
Nou ké fèw konpwan sa
Jis kon't Jis kon't
Ou ka konpwan vit', mé fo èsplikéw sa lontan
Ca n'va pa? mé ca n'va pa!
Ou pé di sa
Ou ka konpwan vit', mé fo èsplikéw sa lontan
Ca n'va pa? mé ca n'va pa!
Vin' pwan an ti "feeling"
Mé pa fè parizyen
Nou menm' sé pa djen djen
A sou tab' la nou ké wè
Nou ké fèw konpwan sa
Jis kon't Jis kon't
Nou ké fèw konpwan sa
Jis kon't Jis kon't
Nou ké fèw konpwan sa
Jis kon't Jis kon't
Nou ké fèw konpwan sa
Jis kon't Jis kon't
Nou ké fèw konpwan sa
Jis kon't Jis kon't
Nou ké fèw konpwan sa
Jis kon't Jis kon't
Nou ké fèw konpwan sa
Nou menm' sé pa djen djen
A sou tab' la nou ké wè la ban'a pipo o...
La ban'a pipo, la ban'a pipo
La ban'a pipo, la ban'a pipo
An ti kaye la ka jwé domino o o...
La ban'a pipo
Ou wé ou boudé!
Es ou vwèw boudé? yé la...
La ban'a pipo
An ti kaye la ka jwé domino o o...