Other cover

Raché Tché Paroles

Kassav'

Album Other

Paroles de Raché Tché

La nuite mwen ka wèw adan rèv’ mwen
Mwen ka santi ou kouché bo mwen
Kon an niaj’ ka vlopé mwen
Adan rèv’ mwen
Ou ka souri ban mwen lè mwen dékourajé
Adan rèv’ mwen

An zéklé changren ka fann syel tèt’ mwen
Lé la ja rivé fodré mwen pati
Pa dézèspéré pa décourajé
Siw pléré ou sav’ tché mwen pé menm raché
Sa dé faw pli rèd’ gadé bato a
Ki kéye chayé mwen lot’ koté lan mé a
Mwen té ké vlé dé ti mo tandrès’
Goje an mwen séré mwen pé pa palé

Lan nuite mwen ka wèw adan rèv’ mwen
Ou adan rèv mwen
Mwen ka santi ou kouché bo mwen
Kon an niaj’ ka vlopé mwen

Adan rèv’ mwen
Ou telman, telman pré
Ki mwen pé menm’ touchéw
Adan rèv’ mwen
Adan rèv’ mwen Ki dan yon’ dè jou mwen kay dérivé

I pa ni la linn, i pa ni zétwal
E sa ki pli rèd solèye pas ka kléré
Mé mwen sav’ ou la, lé an ké rivini
Pou séréw anko séréw pli for

Ou ou la la la la la la
Pou séréw pli for

Lan nuite mwen ka wèw adan rèv’ mwen
Ou adan rèv mwen
Mwen ka santi ou kouché bo mwen

Kon an niaj’ ka vlopé mwen
Lan nuite mwen ka wèw adan rèv’ mwen
O… rèv’ mwen

An nou alé
Adan rèv mwen, sé vou ki la la la la

An zétwal filé
An zétwal filé, lan nuite sé tan nou
Lan nuite sé tan nou