Sonjé cover

Pié-mwen Paroles

Kassav'

Album Sonjé

Paroles de Pié-mwen

I di lavi-a bel
Sé lé-zonm ki mové
Sa sé pawol plat
Bondié sengnè
Man pa sa di’y sa pa vré
Man ni twop lanmou ba’y
Man pa sa eksprimé’y
Nou pa kon chien é chat
Mé délè mésié
Mwen sé kriyé anmwé

Manjé-la ka briyé
I ja las babiyé
(I ja las babiyé)
Fidji’y bien maré
Pas oswè man ni
Nouk-mwen pou mwen jwé
Mwen ni lè pou rantré
Mé kon man bizwen swé
Man pa ka tann ayen
Oswè-a mwen ké pran an pié

Ladjé mwen an-han
Man lé pran pié-mwen an-han
Ladjé mwen
Man bizwen santi mwen bien an-han
Doudou ou ni tjè-mwen
Mwen pa sé pé viv san’w
Mé lè mizik-la kriyé mwen
Sé pa fot pèsonn
Fò mwen alé
Man ni san’w an san-mwen
Mwen sé lé viv an san’w
Lanmou ka malmennen mwen
Si sé kon lajan
Sa pa ké alé

Manjé-la ka briyé
(Manjé-la ka briyé)
I ja las babiyé
Fidji’y bien maré
Pas oswè man ni
Zouk-mwen pou mwen jwé
Mwen ni lè pou rantré
Mé kon man bizwen swé
Man pa ka tann ayen
Oswè-a mwen ké pran an pié

Ladjé mwen an-han
Man lé pran pié-mwen an-han
Ladjé mwen
Man bizwen santi mwen bien an-han
(Man bizwen santi mwen bien)
Ladjé mwen an-han
Man lé pran pié-mwen an-han
Ladjé mwen
Mwen bizwen santi kò-mwen bien

Ladjé mwen an-han
Man lé pran pié-mwen an-han
Ladjé mwen
Man bizwen santi mwen bien an-han
Ladjé mwen an-han
Man lé pran pié-mwen an-han
Ladjé mwen
Mwen bizwen santi kò-mwen bien

É si lanmou té sifizan
Si a dé nou té pli fò
Si an té toujou ni rézon
É si ou pa té janmen ni tò
Mwen pa ké atann pli lontan
Pou mwen di’w
Mwen enmen’w ankò
Mé kité mwen jwé mizik
Si ou palé ki tjè-mwen mò
Mwen lé tann mizik-mwen
Tounen, sonnen

Ladjé mwen an-han
Man lé pran pié-mwen an-han
Ladjé mwen
Man bizwen santi mwen bien an-han
Ladjé mwen an-han
Man lé pran pié-mwen an-han
Ladjé mwen
Man bizwen santi mwen bien an-han

Ladjé mwen an-han
Man lé pran pié-mwen an-han
Ladjé mwen
Man bizwen santi mwen bien an-han
Ladjé mwen an-han
Man lé pran pié-mwen an-han
Ladjé mwen
Man bizwen santi mwen bien an-han

(Merci à pixinet pour cettes paroles)