Paroles de Ou Lé

Lé ou vlé nou ké alé
On ti koté mwen trové
On ti koté ki kaché
Sivilizasyon pa mannyé
Sé vou sèl an ké menné
La pésonn pa ka trouvé
Nou a dé nous ké gouté
An ki jan la nati sikré
Ou la, ou lé, ou la, ou lé

Lé ou vwé nou ké rivé
Si la linn météy ka kléré
Nou ké konprann a pa vré
E nou ké kwé nou ka révé

Sé yen ki taw, yen ki taw, yen ki taw taw (3)
Sé yen ki taw, yen ki taw, yen ki taw taw (3)
Sé taw yen ki taw

Doudou mwen, an an
Doudou vini vwé
Vini vwé sé fié la, jan yo bel’
You wouvè sé pou vou
An an, anki pouw
Ou la, ou lé, ou la, ou lé

Vou sèl’ an té vé minné
La jôdi an ka rété
Pou mwen pé fèw dékouvè
An ki jan la vi pé sikré
Ou la, ou lé, ou la, ou lé

Mennen mwen, chayé mwen
Mennen mwen, mwen la…