40 Ans cover

Mové Jou Paroles

Kassav'

Album 40 Ans

Paroles de Mové Jou

Soti di kaban, woy !
Man maché anlè an pinèz, aïe
Ki tonbé di foto nom-la man pa ni nouvèl dépi dé simenn
Alé bwè kafé, pa rété sik ankò isi-a

Chèché valé'y kan menm
I tonbé é brilé mwen
Asééééééééé
kè-
É'w ka mandé sa ki rivé ?

Ni dé jou kon sa, han
Lè'w konprann lajounen ké bel
Tout bagay ka rivé kon si sé malédision yo voyé anlè'w
Man la ka pozé, pa ka rigolé pouki sa
Ou rivé jòdi-la
Plen tèt mwen épi pawol
Asé...
kè-
É'w ka mandé sa ki rivé ?

Man di zot man faché
Man lévé faché
Roy, man kòlé (i kòlé, i kòlé, i kòlé)
Pas jòdi man faché, man ké kouché faché
Man ka brilé kon difé Man ké kouché faché
Alò lésé mwen pasé

souflan-

Man di zot man faché
Man lévé faché
Han, man kòlé (i kòlé, i kòlé, i kòlé)
Jòdi man faché, man ké kouché faché
Man ka brilé kon difé

Man di zòt man faché
Man lévé faché (woy ! i kòlè)
Palanpampam*
Pas jòdi man faché
Man ké kouché faché
Alò lésé mwen pasé

souflan-

Ou ja vwè ki léta mwen
Mé ou lé toumanté mwen
Man asiz trankilman ka pran an son

Ou pé fè mwen sa ou lé
Mé si'w lé man pé faché, aïe
Kité mizik mwen woulé, woulé hé hé

kè-
Kité'y woulé ba mwen
(man la trankilan man ka pran an son)
Misié ki mafouti ésa
(sé mélédision man pa ka konprann)
Kité'y woulé ba mwen
(misié pran patjé'w, pran patjé'w)
Misié ki mafouti ésa
(menm si'w pran dènié sigarèt mwen an)
Kité'y woulé ba mwen
(alé, alé)
Misié ki mafouti ésa
(ah viré la'w sòti, viré la'w sòti)
Kité'y woulé ba mwen
(ki manniè jòdi-a ou sonjé mwen)
Misié ki mafouti ésa
(sé malédision man pa ka konprann)

souflan-

kè-
Kité'y woulé ba mwen
Misié ki mafouti ésa

kè-
Kité'y woulé ba mwen
Misié ki mafouti ésa

kè-
Kité'y woulé ba mwen
Misié ki mafouti ésa

kè-
Kité'y woulé ba mwen
Misié ki mafouti ésa