Sakura Paroles

Harry Belafonte

Paroles Sakura

Sakura Video:
Paroles de Sakura Sakura sakura Yayoi no sora wa Miwatasu kagiri Kasumi ka kumo ka Nioi zo izuru Izaya izaya Mi ni yu kan Saita sakura Mina mi te modoro Yoshino wa sakura Tatsuta wa momiji Karasaki no matsu Tokiwa tokiwa Iza yukan
Other Paroles