Other cover

Erev Shel Shoshanim Paroles

Harry Belafonte

Album Other

Paroles de Erev Shel Shoshanim

Erev shel shoshanim
Nitzeh na el habustan
Mor, besamim ulevana
L'raglech miftan.
Laila yored le'at
Veru'ach shoshan noshvak,
Havah elchash lach shir balat
Zemer shel ahava.
Shachar homa yonah,
Roshech ma'ale t'lalim
Pich el haboker shoshana
Ektefenu li.
Laila yored le'at
Veru'ach shoshan noshvak,
Havah elchash lach shir balat
Zemer shel ahava.