Solitary Paroles

Solitary Video:
Paroles de Solitary Kimito hana rete omou kotoga aruIssho-ni iru tokiwa kizu kana katta koto wo Warai aeta ano korowa Min-na onaji yo-ni naite ita ne Yorokobi mo kana shimi mo wake atte itayo ne Dore dake ai shite mo Mou nidoto kimi wo dake nakute Futari no tai setsu na omoi wa to-kude yure teru Kimito hana rete omou kotoga aru Issho-ni iru tokiwa kizu kena katta
Other Paroles